logorkfnp

Společenství


Máte-li zájem o návštěvu některých společenství, ať už těch farních nebo třeba i vikariátních, kontaktujte s důvěrou pana faráře, určitě Vám pomůže najít tu správnou partu lidí s kterými si budete rozumnět. Je z čeho vybírat! Ve farnosti je celá řada fungujících společenství. Můžeme zmínit společenství rodin, mládeže, seniorů, ale třeba i růžencové společenství nebo biblické hodiny. V neposlední řadě Vám doporučujeme projít si kurzem Alfa!

 

Setkání Seniorů

Scházíme se obvykle každé první úterý v měsíci na faře.

 

Modlitba rodičů

Obvykle každé první úterý v měsíci se scházíme k tiché adoraci ve 20 hod ve farním kostele. Poadoraci je setkání pokračuje na faře.

 

Skaut

V Nové Pace je křesťanský skautský oddíl. Schůzky jsou každý pátek od 16 hod do 17 hod ve skautské klubovně v Nové Pace. Dveře klubovny jsou otevřeny všem, kdo mají zájem se učit novým věcem a zažívat dobrodružství.