logorkfnp

Římskokatolická farnost Nová Paka vydává od roku 2005 pro svou vnitřní potřebu občasník pod názvem FARNÍ LISTY. O vydání se stará redakční rada, která je uvedena v tiráži občasníku, kde je také uvedený kontakt, na který je možné posílat příspěvky. FARNÍ LISTY vycházejí obvykle třikrát do roka, na Velikonoce, novopackou pouť a na Vánoce. 


Farní listy č. 1/2023 zde                                           Farní listy č. 1/2024 zde 

Farní listy č. 2/2023 zde                                                    

Farní listy č. 3/2023 zde