logorkfnp

Oprava Severního křídla


Od května 2012 porbíhají pravidelné brigády na rekonstrukci severního křídla kláštera. Aktuální rozpis najdete zde.
Pokud se chcete do brigády zapojit stačí se ozvat Martinu Vitvarovi, tel.: 776 082 867. 

Finanční dary na opravu severního křídla kláštera

  • sbírka, která bude 1x měsíčně
  • dary, osobně předat P. Pavlu Kalitovi nebo poslat na účet farnosti zde: Dary pro farnost

Za všechny dary děkujeme a upřímné Pán Bůh zaplať.