logorkfnp

Vítáme Vás na stránkách novopacké farnosti


Na těchto stránkách naleznete informace o současném životě naší farnosti a také o historii tohoto poutního místa. Věříme, že zde naleznete inspiraci a povzbuzení. Zveme Vás k návštěvě nejen této virtuální, ale i té skutečné!  


Téma týdne
Duch svatý to dělá jinak

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. (1Kor 12, 4–7)

18. 5. 2024, Pavel Semela

Sice se říká, že protiklady se přitahují, ale mnohdy si spíš za přátele vybíráme lidi, se kterými si rozumíme, se kterými máme podobné zájmy, názory atd. Algoritmy sociálních sítí se nám to snaží usnadnit a propojují nás s těmi, kdo sledují to, co my, líbí se jim podobné příspěvky. Uvnitř těchto bublin se cítíme dobře a jednotu tak máme spojenou s podobností až stejností. Fanoušci stejných klubů to ještě umocňují oblečením do stejných barev, společným skandováním či zpěvem chorálů.

Duch svatý to ale dělá jinak.
Dává různé dary a působí tak rozmanitost těch, kteří ho přijali.
A v této pestrosti nás dovede sjednocovat.
Jeden Duch se tak projevuje velmi různě a různé umí spojit.

Abychom to mohli zakusit, je potřeba otevřít se těm, kteří se ode mě liší. Radujme se z obdarování, která mám já, ale i z obdarování ostatních. A přijměme to, že v Božím plánu má pestrost své místo, že je určena k tomu, abychom se mohli navzájem obohacovat a pomáhat si.

Nechme se Duchem svatým vyvádět ze svých bublin,
prosme o radost ze všech jeho darů
a o schopnost je navzájem sdílet.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.